Het nut van de schoorsteenveger

Het onderhoud van de schoorsteen door een schoorsteenveger is niet iets waar je dagelijks mee bezig bent. In de praktijk schiet het er daarom vaak bij in. Toch is het belangrijk om de schoorsteen door een vakman te laten vegen. Wanneer je dit niet doet zal er langzaam maar zeker vervuiling optreden. Je moet hierbij denken aan roetvorming en de afzetting van teer als gevolg van het stoken. Dit kan de woning flink vervuilen. Met een regelmatige veegbeurt houd je de schoorsteen en de woning schoon. Er zijn echter meer goede argumenten om een schoorsteenveger in te schakelen.

Regelmatig schoorsteenonderhoud is beter voor je gezondheid

Het vegen van de schoorsteen is niet alleen nodig om vervuiling van de woning te voorkomen. Het is ook om gezondheidsredenen heel belangrijk. De afzetting van roet en teer in de schoorsteen kan immers leiden tot gasvorming in de woning. Ook kunnen er obstakels in de schoorsteen zitten. Je kunt hierbij denken aan vogelnesten, bladeren, takken, stenen enzovoorts. Deze obstakels verhinderen de doorvoer van de rook waardoor deze terugstroomt in de woning. Het spreekt voor zich dat gasvorming en het inademen van rook zeer schadelijk is voor de gezondheid. Dan is het vegen van de schoorsteen een relatief eenvoudige manier om heel veel narigheid te voorkomen.

Wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen is het laten vegen van de schoorsteen zelfs verplicht. Bijvoorbeeld wanneer je een stooktoestel type B hebt aangesloten op de schoorsteen. Verbruik je vaste brandstof of stookolie? Dan ben je van overheidswege verplicht om de schoorsteen één keer per jaar te laten reinigen. Verbruik je gas? Dan moet je de schoorsteen een keer in de twee jaar door een schoorsteenveger laten reinigen.

Een goede schoorsteenveger vinden

Denk je er over om je schoorsteen te laten reinigen? Ga dan niet met de eerste de beste in zee maar kies een vakman. Zoek je bijvoorbeeld een goede schoorsteenveger in Turnhout? Denk dan eens aan Schouwonderhoud Willems. Dit bedrijf is gespecialiseerd in schoorsteenonderhoud. Bovendien profiteer je van lage tarieven. Na elke onderhoudsbeurt ontvang je een reinigingsattest voor de verzekering.